Cathrine Ockernahl is a Visual Artist from Norway, she lives and works both in Oslo and Harlingen, The Netherlands. Her paintings are acrylic on canvas and she works both abstract and figuratively, or in a combination of these styles.

Cathrine Ockernahl er en norsk billedkunstner som bor og arbeider i Oslo og Harlingen, Nederland. Hun arbeider med akryl på lerret, både figurativt og abstrakt eller i en kombinasjon av disse stilene.


My work

“My work is colorful and luminous and is painted with layers of paint. I love to start intuitively to see what appears on the canvas. I can start with an idea, a picture, but it may as well be emotions or feelings. I am keen to sense, look, and use the full range that lives in us; love, passion, joy, sorrow, all the aspects of life. These contrasts represent who I am and who we are as humans. I can be inspired by many things, but nature, people, animals, history and the traces we leave behind always intrigue me. I want to get an energy, motion, in my paintings, which reverberates the viewer who wants to see the painting several times”.

Mine arbeider

“Mine arbeider er koloristiske og bygget opp lag på lag med maling. Jeg elsker å starte intuitivt for å se hva som dukker opp på lerretet. Jeg kan starte med en ide, et fotografi eller det kan være en fornemmelse eller følelse. Jeg er opptatt av å sanse, se og bruke hele spekteret som bor i oss; kjærlighet, lidenskap, smerte, glede, sorg – ja alle aspekter av livet. Disse kontrastene representerer hvem jeg er og vi alle er som mennesker. Jeg lar meg inspirere av mange ting, men naturen, dyr, mennesker, historie og de sporene vi etterlater oss, er noe som alltid fascinerer meg. Jeg ønsker med mine arbeider å skape en bevegelse, en energi som gir gjenklang hos betrakteren – og som fører til et ønske om å se maleriet flere ganger”.

 
 

BACKGROUND

Cathrine Ockernahl is educated both as Interior Designer, Visual Artist and Curator in Art. She has worked as a Visual Artist since 1997 and also as an Art Teacher since 1998. In 2010 she started Nordstrand Art School where she held several painting and drawing courses for adults and children, workshops for companies and teaching art classes abroad, including Italy, Spain and Berlin. Cathrine has presented her work at a number of solo and group exhibitions. She also curated several art exhibitions and put up several pop-up shows.

BAKGRUNN

Cathrine Ockernahl er utdannet interiørdesigner, billedkunstner og kurator innen kunst og formidling. Hun har arbeidet som billedkunstner siden 1997, og vært lærer ved Nordstrand Tegne- og maleskole siden 1998. I 2010 startet hun Nordstrand Kunstskole hvor hun har holdt tegne- og malekurs for barn og voksne, workshops for bedrifter samt malekurs og inspirasjonsreiser til utlandet, blant annet til Italia, Spania og Tyskland (Berlin). Cathrine har hatt mange separatutstillinger og deltatt på en rekke gruppeutstillinger. Hun har også kuratert flere utstillinger og arrangert ulike pop-up utstillinger.

 

Separatutstillinger

2018/19 Rabobank, Wolvega, Nedeland

2018           Rabobank, Heerenveen, Nederland

2015            Galleri Paulsen

2014            Atelierutstilling

2013            Galleri Heiberg

2012            Galleri LaVIe

2009           Galleri A – Minor, Oslo

2008            Galleri A – Minor, Oslo

2006            Kaffegalleriet, Nordstrand

2006            Kulturbakeriet atelier & galleri, Nordstrand

2006            Holmenkollen Park Hotel

2005            Kulturbakeriet atelier & galleri

2005            Kampens Hete

2004            Riksrevisjonens Galleri

2004            No 8 Bar & Bistro, Asker

2004            Kulturbakeriet atelier & galleri

 

Kollektivutstillinger

2014            Pop up utstilling, Nordstrand m/ Sidsel Schjerven og Jørn Vestad

2010            Lions utstilling, Nordseter skole

2009            A – laget, Galleri A, juleutstilling

2009            Lions utstilling, Ridehuset på Midtstuen

2009            A – laget utvalg, Galleria A, sommerutstilling

2008            A – laget utvalg, Galleri A, juleutstilling

2006            Hørte Dampfarveri, Telemark

2005            Made By, Juleutstilling

2002, 03, 05, 09    Kulturbakeriet atelier & galleri

2002            Galleri Strømsfoss